Hur går det till?

Med hjälp av ljus- och ljudimpulser, musik och tal får du djup och skön avslappning. När du är avslappnad blir du mer mottaglig för budskap/inlärning som överensstämmer med den egna uppfattningen, motivationen och målsättningen. Denna djupa avslappning uppnår vi för övrigt naturligt under några minuter innan vi somnar varje kväll. Ett skönt tillstånd mellan vakenhet och sömn. Observera att denna metod inte är hypnos. Man är hela tiden medveten om vad som sägs och vad som händer under behandlingen.


Med hjälp av ljus- och ljud är du skönt avslappnad under ungefär en halvtimma. Under tiden kan Rökdoktorn informera/föra fram positiva budskap som underlättar sluta-röka-processen. Budskapen lagras i ditt medvetande med hjälp av den egna motivationen och behandlingens starka och positiva effekter. När du är fullt vaken igen har du fått en mycket stark inre känsla av mental styrka. Du har fått kraft att stå emot nikotinbegär, abstinens, tröstätning och de betingade reflexer från rökningen som finns kvar.


Abstinens och viktökning reduceras med denna metod till ett minimum. I vissa fall försvinner både nikotinbegär och abstinens så totalt att känslan av att överhuvudtaget ha rökt tidigare är borta.
Du behöver då endast en behandling. Dom flesta personer behöver dock två behandlingar. Vid första tillfället tar det ca 2,5 tim och dag 2 ungefär 1,5 tim. Behövs ytterligare behandlingar för att uppnå rökfrihet innebär det inga extra kostnader för dig.


Denna metod kan ses som 2000-talets metod. En liknande metod har med mycket stor framgång använts i bl.a USA sedan 1978. Ljus och ljud -metoden används också med stor framgång av enskilda idrottsmän och lagidrottare när de skall fokusera sig inför tävlingar och matcher.

 

Återfallsgaranti:Om man vid något tillfälle under sexmånadersperioden, räknat från åttonde dagen efter sista behandlingstillfället, känner sig behöva någon ytterligare behandling eller konsultation för att förbli nikotinfri, ges sådan utan extra kostnad. Om man lämnar felaktig information, ej följer givna instruktioner, ändrar inställning eller avbryter behandlingsprogrammet upphör garantin att gälla.

 

Några tusen personer har tagit hjälp av Rökdoktorns metod för att sluta röka. Nu är det din tur att få ett rökfritt liv! Kontakta oss!