SLUTA RÖKA !!!

RÖKDOKTORNs metod förstärker din egen motivation och vilja att sluta röka. Du använder din egen tankekraft och behöver inga andra hjälpmedel. En extra bonus är att din egen självkänsla växer…