Sedan mer än 20 år tillbaka har Sven Erik Henriksson varit kursledare för populära och inspirerande kurser om utemiljö. Vi håller oftast en- eller tvådagars-kurser hos kunden och i anslutning till de områden som man sköter.

Lekplatssäkerhet - Både säker och rolig lekplats
- Vill du på ett lättfattligt sätt lära dig mer om hur lekplatser både kan bli säkrare och bättre för barnen skall du anmäla dig till en här kursen.

Kursen omfattar 1 dag.

Kurs i trädgårdsskötsel: Gröna Lyftet
- "Gröna Lyftet" kallar vi den kurs i trädgårdsskötsel som vi lägger upp och arrangerar tillsammans med våra uppdragsgivare. Kurs i trädgårdsskötsel sträcker sig ofta under en längre tid fördelat på t ex ett halvår eller längre tid om det behövs för att kunna följa olika skeden under året. Kursledaren har genomfört mycket uppskattade kurser från omkring 90 timmar upp till drygt 400 timmar fördelade under upp till ett år.

Kurs i trädgårdsskötsel: Grönytefixaren
- En mycket inspirerande kurs som innehåller en mängd med praktiska tips och råd hur du på ett enkelt sätt kan förbättra er utemiljö så att den både blir vacker och praktisk. Det du lär dig på kursen kan du använda direkt i det dagliga jobbet! Ta gärna med egna exempel på problem som du vill få hjälp med.

Lekplatssäkerhet
- Syftet med kursen är att ge kännedom om gällande standard och möjligheter att lära sig praktiska moment i tillsyns- och skötselarbetet på lekplatser.

Kursen omfattar 1-2 dagar beroende på upplägg och antalet övningar.


Sparrisbacken 65, 165 61 Hässelby
Tel. 0708 999 183 eller 0708 889 221
info@ecoteam.se