Sparrisbacken 65, 165 61 Hässelby
Tel. 0708 999 183 eller 0708 889 221
info@ecoteam.se
 
Välkommen till oss

Ecoteam erbjuder er:

TRÄDGÅRDSPLANERING

 • Trädgårdsplanering, skötsel av trädgård och utemiljö, skötselrådgivning

 • Slut- och efterbesiktning av utemiljöer. Även besiktning och kontroll av skötselentreprenader

 • Rådgivning och hjälp med anbudsförförfrågningar om skötsel av utemiljö inkl vinterunderhåll (snöröjning och halkbekämpning) i tex bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar

 • Utbildning om anläggning och trädgårdsskötsel

 • Ekonomiska bedömningar av vad utemiljön bör kosta att både anlägga och att sköta

 • Sven Erik Henriksson, landskapsarkitekt och hortonom utbildad på universitetet i Ultuna/Alnarp, arbetar med planering av trädgårdar, lekplatser och utemiljö. Besiktning av utemiljö inkl lekplatsbesiktning. Sven Erik har arbetat inom yrkesområdet sedan 70-talet och har cirka 40 års yrkeserfarenhet.

  I systerbolaget Svensk Lekplatskontroll AB hjälper vi er med att besiktiga lekplatser och att skapa säkra och samtidigt utmanande, utvecklande och spännande lekplatser för våra barn.

  Utbildning trädgårdsskötsel, trädgårdsplanering

  Svensk Lekplatskontroll AB

  Grönytekurser, lekplatsäkerhet


  Nyttiga länkar:

  Konsumentverket

  Boverket

  Gusty - kiteskola