Varje år inträffar omkring 16 000 olyckor på lekplatser enbart i Sverige. Svensk Lekplatskontroll AB är ett företag som på ett professionellt sätt arbetar med att skapa säkra lekplatser enligt gällande standard.

Vi erbjuder följande tjänster:
  • Reparationer, nybyggnation och ombyggnationer av lekplatser.
  • Projektering av nya och äldre lekplatser. Söker du förslag på alternativa lösningar hjälper vi till med att ta fram skisser och ritningar på hur lekplatsen kan byggas.
  • Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser.
Gå till vår webbsida!


Tillbaka!

Sparrisbacken 65, 165 61 Hässelby
Tel. 0708 999183
info@lekplatskontroll.se