ECOTEAM AB, Borgen 130, 193 41 Sigtuna
Tel. 0708 999 183 eller 0708 889 221
info@ecoteam.se
 

Utbildning trädgårdsskötsel

För att kunna göra ett bra jobb krävs alltid att man har bra utbildning och att man utför jobbet på ett rätt och säkert sätt. Vi hjälper er med kurser i trädgårdsskötsel. Du får också en inblick i dagens trädgårdsplanering och hur man bl a använder rätt växt på rätt plats i utemiljön.
Kort och gott: Vi hjälper dig och ditt företag att få en bra utbildning i skötsel av trädgård

Trädgårdsplanering

Vi hjälper er också med kurser i trädgårdsplanering där du får handfasta råd och tips hur man planerar en ny eller befintlig utemiljö. Du får också en inblick i vad olika delar av utemiljön kostar att anlägga och sköta under de kommande åren.

Vår utbildning sker året om och passar för alla som har ett brinnande intresse för hur en trädgård kan planeras på och skötas på ett bra och rationellt sätt.

Landskapsarkitekt och hortonom LAR/MSA Sven Erik Henriksson, hjälper er bl a med trädgårdsplanering av er utemiljö. Sven Erik har cirka 40 års konsulterfarenhet och bred kunskap om olika slags utemiljöer. Du får även hjälp med växtrådgivning, värdering av träd och annan vegetation, upprättande av skötsel- och underhållsplaner, slutbesiktning av markanläggningar av olika slag lekplatsbesiktning enligt svensk standard. Vi genomför även kurs i ämnet lekplatssäkerhet. Kontakta oss för ytterligare information, referenser, CV mm. Mobiltelefon direkt till Sven Erik Henriksson: 0708-999183.

Tillbaka!